Ṣawmo brikho

Ṣawmo brikho

ṣum ṣawmo d-arbcin yawmin, w hav laḥmokh l-ayno ḏ-khafin, w ṣalo v-yawmo švac zabnin akh d-ileft men Bar Išay

ܨܘܡ ܨܘܡܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܗܒ ܠܚܡܟ ܠܐܝܢܐ ܕܟܦܝܢ ܘܨܠܐ ܒܝܘܡܐ ܫܒܥ ܙܒ̈ܢܝܢ ܐܝܟ ܕܝܠܦܬ ܡܢ ܒܪ ܐܝܫܥ܀Add comnent

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post