Maranatha!- Come,O Lord!

 מרנאתא

Μαραναθα

Come, O Lord!

There is some dispute as to what exactly that phrase means depending on how you divide the phrase.

In the original Greek text words are written consecutively without spaces.The same goes for the word μαραναθα (maranatha).

This word can be split up as μαραν αθα (maran-atha, מרן אתא‎) which means Our Lord has come! in this case.

Or the word can be divided as  μαρανα-θα marana-tha מרנאתא in which case it means Come O Lord!

In Bible translation the word is not translated usually but it is just transliterated instead as maranatha!
Share:

No comments:

Post a Comment

Add comnent

Popular Posts

Blog Archive

Categories

Follow by Email

stcnt

Did you find this site useful?Consider making a donation to help keep the site running.

fb

Recent comments

Recent post

Aramaic last supper.

  1Corinthians 11:23 - ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܩܰܒ݁ܠܶܬ݂ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܗܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܐܫܠܡܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܗܰܘ ܠܺܠܝܳܐ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܠܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܢܣܰܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ...

Labels

Recent Posts