Table in Syriac Aramaic.ܛܒܠܝܬܐ

Ṭavlitho/a (f.)

Table,plank,gameboard

IPA pronunciation

[tˤavliθο/ɑ]

Synonym

ܦܬܘܪܐ‎ (pāṯūrā) table

The Ṭ is an emphatic sound corresponding to the Arabic letter ṭāʾ (ط) [tˤ].

It is obviously a loanword from Latin tabula or Ancient Greek tavla (τάβλα) via maybe some other Western language.

ܛܒܠܝܬܝ

Ṭavlithi

My table

ܛܒܠܝܬܟ

Ṭavlitak

Your tableShare:

No comments:

Post a Comment

Add comnent

Popular Posts

Blog Archive

Categories

Follow by Email

stcnt

Did you find this site useful?Consider making a donation to help keep the site running.

fb

Recent comments

Recent post

Aramaic last supper.

  1Corinthians 11:23 - ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܩܰܒ݁ܠܶܬ݂ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܗܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܐܫܠܡܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܗܰܘ ܠܺܠܝܳܐ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܠܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܢܣܰܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ...

Labels

Recent Posts