'Peace be upon you.'

Galilean
שלם לכון

 Shlam  lᵉḵon

Peace be upon you.

Shlam (שלם)- peace

lᵉḵon (לכון) or lkwn - upon you


Syriac Aramaic 

 Shlomo 'aleykhun 

ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܠܶܝܟ̣ܽܘܢ 

Shlomo or Shlama means hello in Syriac.


Compare that with the  Hebrew:

שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם
shālôm ʻalêḵem
Share:

No comments:

Post a Comment

Add comnent

Popular Posts

Blog Archive

Categories

Follow by Email

stcnt

Did you find this site useful?Consider making a donation to help keep the site running.

fb

Recent comments

Recent post

Aramaic last supper.

  1Corinthians 11:23 - ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܩܰܒ݁ܠܶܬ݂ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܗܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܐܫܠܡܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܗܰܘ ܠܺܠܝܳܐ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܠܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܢܣܰܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ...

Labels

Recent Posts