Sinner in Aramaic.


Sinner in Syriac Aramaic is xattaya.

ܚܛܝܐ
xattaya
sinner

As in:
Lord, Jesus Christ, Son of God, have mercy on me - a sinner.

ܡܪܝ ܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕ ܐܠܗܐ ܪܚܡ ܥܠܝ ܚܛܝܐ

Mar Yeesho Msheeha breh d Alaha rahhem al xattaya.
Share:

No comments:

Post a Comment

Add comnent

Popular Posts

Blog Archive

Categories

Follow by Email

stcnt

Did you find this site useful?Consider making a donation to help keep the site running.

fb

Recent comments

Recent post

Aramaic last supper.

  1Corinthians 11:23 - ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܩܰܒ݁ܠܶܬ݂ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܗܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܐܫܠܡܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܗܰܘ ܠܺܠܝܳܐ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܠܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܢܣܰܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ...

Labels

Recent Posts