The double dot (seyame) in Classical Syriac.

The seyame sign-the double dot, was used in Classical Syriac to mark the plural.
For some written words there was no way to tell whether they denoted the singular or plural form like the word  ܡܠܟܐ for king or kings.

ܡ̈ܠܟܐ
/malke/
 'kings'

 vs.
ܡܠܟܐ
 /malka/
'king'

And

ܡܠܟܬܼܐ
/malktā/
Queen
vs
ܡ̈ܠܟܬܼܐ
/malkātā/
Queens


Share:

clothes in Syriac Aramaic

Share:

In the house- Syriac vocabulary builder.

'In the house' in Syriac Aramaic is b-vayto .The 'b' part means in.
In the picture the letters are written in the Serto script.

house -vayta or vayto - ܒܲܝܬܵ

Share:

Popular Posts

Blog Archive

Categories

Follow by Email

stcnt

Did you find this site useful?Consider making a donation to help keep the site running.

fb

Recent comments

Recent post

Aramaic last supper.

  1Corinthians 11:23 - ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܩܰܒ݁ܠܶܬ݂ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܗܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܐܫܠܡܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܗܰܘ ܠܺܠܝܳܐ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܠܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܢܣܰܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ...

Labels

Recent Posts