Israeli Christian Children Connect to Aramean Roots.

It is time for most children in this region to head off to summer camp, and the Arabic-speaking Christians largely concentrated in Israel’s north are no exception.But while Israeli Jewish children will be doing largely recreational activities and Palestinian kids in Gaza will be training for violence at the hands of Hamas, the Christians will be reconnecting to their ancient Aramean roots.

The Israeli Christian Aramaic Summer Camp began last Thursday under the auspices of the Israeli Aramaic Christian Association (ICAA) in the Galilee town of Kfar Baram.

Prior to the start of the camp, the ICAA published the following Hebrew-language press release:
"…[From] July 30 - August 3 will be held the first Christian Aramean children’s camp following the historic recognition by the State of Israel and the Jewish people of the Arabic-speaking Christians in the Land as the descendants of the Aramean nation.


Share:

Popular Posts

Blog Archive

Categories

Follow by Email

stcnt

Did you find this site useful?Consider making a donation to help keep the site running.

fb

Recent comments

Recent post

Aramaic last supper.

  1Corinthians 11:23 - ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܩܰܒ݁ܠܶܬ݂ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܗܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܐܫܠܡܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܗܰܘ ܠܺܠܝܳܐ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܠܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܢܣܰܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ...

Labels

Recent Posts