Dale Allen Hoffman to appear at Center for Spiritual Living in Morristown

The Center for Spiritual Living Morristown will present acclaimed Aramaic teacher Dale Allen Hoffman for two days of events at Center for Spiritual Living Morristown on Sunday, Nov. 2 and Monday, Nov. 3. The Center for Spiritual Living Morristown is located at 331 Mount Kemble Ave., Morristown.

On Sunday, Nov. 2, from 1:30-3:30 p.m. Hoffman will present “ENANA: Living from the I Am” (two hours – $25 per person – includes 15 minute mid-workshop break)
When Yeshua (Jesus) made statements such as "I Am the Way, and the Truth and the Life" or "I Am the Light of the world", was He speaking about Himself as the only path to salvation or was He actually referring to a Presence which rests quietly within each and every one of us? When viewed in His native ancient Aramaic language, the words "I Am" (Aramaic "Enana") translate directly into modern English as "I – I" or the "I within the I". Yeshua’s universal teachings come alive when understood within the cultural context in which He spoke them as we awaken to the realization that many of our modern interpretations of His teachings are in fact very clearly 100 percent perfectly opposite of their meaning in His native ancient Aramaic tongue.

Share:

Popular Posts

Blog Archive

Categories

Follow by Email

stcnt

Did you find this site useful?Consider making a donation to help keep the site running.

fb

Recent comments

Recent post

Aramaic last supper.

  1Corinthians 11:23 - ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܩܰܒ݁ܠܶܬ݂ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܗܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܐܫܠܡܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܗܰܘ ܠܺܠܝܳܐ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܠܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܢܣܰܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ...

Labels

Recent Posts