Adjectives in Aramaic

Adjectives in Aramaic may be positioned before or after the noun they describe.
  1. The absolute state of the adjective  is used when positioned before the noun.
  2. When adjectives are used after the noun, they agree in state with it.
  3. Adjectives agree in number and gender with the noun.

Examples:
tab=good
malaka=angel,the angel

Before the noun
tab malaka
tab (absolute,1nd rule above) malaka (emphatic)
The angel is good.

After the noun
malaka taba
malaka (empathic case,2st rule) taba (also empathic,2st rule)
the good angel
Share:

Popular Posts

Blog Archive

Categories

Follow by Email

stcnt

Did you find this site useful?Consider making a donation to help keep the site running.

fb

Recent comments

Recent post

Aramaic last supper.

  1Corinthians 11:23 - ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܩܰܒ݁ܠܶܬ݂ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܗܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܐܫܠܡܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܗܰܘ ܠܺܠܝܳܐ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܠܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܢܣܰܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ...

Labels

Recent Posts