Days of the week in Aramaic


Days of the week in Targumic Aramaic

In the table below are the days of the week in Targumic Aramaic.In other dialects there might be some minor differences in the pronounciation.

Day in Targumic Aramaic is yom (יום ) ,the same as in Hebrew and Arabic  (يوم).Note that Saturday in Targumic Aramaic literally means the holy day (holiday)-shvat kudsha,shvat meaning holy.Week is shavya yomin.


Sunday
yom had
יוםא חד
Monday
yom tinian
יום תנן
Tuesday
yom tlitai
יום תליתאי
Wednesday
yom revivai
יום רביעאי
Thursday
yom hamishai
יום הםישאי
Friday
yom shtitai
יום שתיתאי
Saturday
shvat kudsha
שבה כדשא


Days of the Week in Syriac Aramaic


The word for day in Syriac is yum instead of Targumic yom.The names of the days are formed by simply saying day one (Sunday),day two (Monday),day three and so on.

Sunday
yum habshabo


Monday
yum tren


Tuesday
yum tloto


Wednesday
yum arbobshabo


Thursday
yum hamshobshabo


Friday
yum rubto


Saturday
yum shabto


Share:

1 comment:

Add comnent

Popular Posts

Blog Archive

Categories

Follow by Email

stcnt

Did you find this site useful?Consider making a donation to help keep the site running.

fb

Recent comments

Recent post

Aramaic last supper.

  1Corinthians 11:23 - ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܩܰܒ݁ܠܶܬ݂ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܗܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܐܫܠܡܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܗܰܘ ܠܺܠܝܳܐ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܠܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܢܣܰܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ...

Labels

Recent Posts